หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ศูนย์พัฒนาและบริการสารสนเทศ(ITDS) ขอปิดให้บริการเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

          เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 
          ศูนย์พัฒนาและบริการสารสนเทศ(ITDS) ขอปิดให้บริการเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และจะเปิดให้บริการในวันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ระหว่างนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line official : @itpnru
ขออภัยในความไม่สะดวก 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ