หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน GE

รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน GE

นักศึกษาคนใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป อาคารเรียนและอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 02-544-8061

หรือสมัครได้ที่ลิงค์นี้ครับ https://ge.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=280