หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
การเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ นักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) สามารถเข้าห้องเรียนผ่านระบบ PNRU MOOCแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2564 ที่กำลังจะเปิดในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ นักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
สามารถเข้าห้องเรียนผ่านระบบ PNRU MOOC  https://mooc.pnru.ac.th/ โดยใช้ usename และ password ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
ซึ่งเข้าดูได้จากระบบบริการการศึกษา  https://reg.pnru.ac.th/home
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PNRUGE

***สำหรับน้องๆ รหัส 64 ให้เข้าระบบบริการการศึกษา  https://reg.pnru.ac.th เพื่อรับรหัสผ่านชั่วคราว โดยกดปุ่ม ลืมรหัสผ่าน จากนั้นจะได้รับ sms ไปที่เบอร์มือถือที่กรอกตอนรายงานตัว