หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปฟังบบรรยาย

ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปฟังบบรรยาย "ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ & ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ" โดย ผศ.ดร.ภญ.วีณา นุกูลการ และ ผศ.ดร.ภญ.ปองทิพย์ สิทธิสาร