หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมพี่น้องร้องเต้นเล่นละคร ตอน มนต์รักกาสะลอง