หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ครบรอบ 123 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร