หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Skillsoft Coursewear & ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) E-Brary

       เนื่องด้วย บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด จะเปิดการทดลองใช้งาน Product Skillsoft Coursewear กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. - 11 ก.พ. 2559 รวมระยะการเข้าทดลองเป็นเวลา 1 เดือน และอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) E-Brary ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เพื่อค้นคว้าข้อมูลในการศึกษา และการวิจัย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด จึงขอเชิญให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพนะคร เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Skillsoft Coursewear & ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) E-Brary ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 7 ห้อง 5774 ทั้งนี้ท่านสามารถลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://gg.gg/skillsoft  ได้ตั้งแต่วันที่ 4-13 ม.ค. 2558 หากมีข้อสงสัยติดต่องานหอสมุดกลาง โทร. 02-544-8177

       - รายละเอียดเกี่ยวกับ Skillsoft Courseweary