หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
จิตตานุภาพ

       สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 128 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เปิดสอนสมาธิตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต  หลักสูตรวิทันตสาสมาธิของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล  เรียนวันจันทร์-วันพุธ เวลา 17.00-19.00 น.รวม 200 ชั่วโมง  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ในวันและเวลาราชการ  ตลอดหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากตำราเรียน 3 เล่ม เล่มละ 500 บาท และค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการ  ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  ปฐมนิเทศและเริ่มเรียนวันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพุทธวิชชาลัย  02 544  8449 และ 02 544 8118 หรือ www.pnru.ac.th