หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
บริการอินเทอร์เน็ตระบบใหม่

                          เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลการบริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย  ทำให้ไม่สามารถใช้ Username และ Password เก่าในการเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้  
                          จึงขอให้คณาจารย์และบุคลากรทุกหน่วยงานเข้าไปทำการเปิดใช้งาน Username และ Password ใหม่  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  http://mis1.pnru.ac.th/authentication.html ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
                          ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตระบบใหม่วันจันทร์ที่  27  มิถุนายน  2559
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร57(หอสมุด)  โทร. 48160