หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ฟรี!!