หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ สมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ และ ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

 

สำหรับสาขาวิชาที่ผู้สมัครไม่มีการทดสอบข้อเขียน โปรดติดตามกำหนดการต่อไปใน วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2544-8046  หรือ 0-2544-8451 คลิ๊ก(กำหนดการโควตา)