หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 รอบสุดท้าย