หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญเชียร์และส่งกำลังใจให้ตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44