หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมค่าย PNRU STEM CAMP ในวันที่ 6-7 ธ.ค. 2559

    

 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย PNRU STEM CAMP ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร27) ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
     ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยเน้นบูรณาการ 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ที่สร้างความสนุกตื่นเต้น และท้าทาย ตลอดจนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
 
มีรางวัลและของที่ระลึกฟรีตลอดงาน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/h5vVTR  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-544-8556 และ 02-544-8590