หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
ขอเชิญ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมแปรขบวนเชิงสัญลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โครงการ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์