หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
ประกาศ เรื่อง การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง