หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
บริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอน์ เซอร์วิส จำกัด เปิดให้มหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill