หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชิญชวนบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560