หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวชิรธรรมาวาส (วัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสาวรีย์ 200 ปี รัชกาลที่4)

-