หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
โครงการอบรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

---- เปิดอบรม รอบใหม่ 2/2560 สนใจสมัครอบรมที่ bit.ly/2jJYgcX ---
โครงการบริการวิชาการ  (ฟรี) 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาคอมพิวเตอร์แอนนิเมชัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เปิดอบรม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2560 
ณ ห้อง 835 อาคาร 8 ชั้น 3  เวลา 9.00-16.00 น.