หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
ประกาศ ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และบริการสุขอนามัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)