หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
9 เมษายน 2562 พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2561
Back
17 เมษายน 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมาโดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด รักษาการนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประจำปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิตารมย์ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร